Velkommen til Gammelt Prægs hjemmeside

Udskriv
PDF

Velkommen til "Gammelt Præg"

Foreningens formål er at restaurere og vedligeholde foreningens nuværende og senere erhvervede bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø.


Bliv medlem af bevaringsforeningen Gammelt Præg

Når du er medlem af Gammelt Præg – Ribe Bevaring bidrager du til mange forskelligartede bevaringsopgaver i forbindelse med Ribes gamle bygninger. Du støtter også vægterrundgangen, samt vedligeholdelsen af everten Johanne Dan, stormflodssøjlen og mindetavlerne i den gamle bydel, for blot at nævne noget af det, som foreningen beskæftiger sig med.

Gammelt Prægs bestyrelse består af flg.:

Allan Sørensen (formand) Niels Pinborg (næstformand) Kaare Brink (kasserer), Sigvald Urup, Finn Jepsen, Kim Brixgaard og Steffen Steffensen.