Husted Knutzens Gaard

Udskriv
PDF

Husted Knutzens gård i Ribe - hvoraf dele stammer fra midten af 1600-tallet, er beliggende Sviegade 2/Sønderportsgade 37. Ejendommen rummede oprindeligt købmandsgård med beboelse og lagerlokaler. Der er i årenes løb foretaget mange udvidelser og ombygninger i takt med skiftende behov.

 

Ribe Turistforening (nu Gammelt Præg) købte ejendommen den 1. maj 1990 af boet efter Helga Husted Knutzen. Ejendommen indeholdt den gang en nedlagt købmandsbutik og 6 umoderne lejligheder. Der var desværre ikke mulighed or at beholde butiksfunktionen, men i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede Arkitektfirmaet John Jensen et projekt, der førte ejendommen tilbage til et mere historisk ”korrekt” udtryk m.h.t. indregning, facadeudtryk og materialevalg, og ejendommen stod i 1994 færdigombygget med 10 moderne indrettede lejligheder.

 

I dag optræder ejendommen som et godt eksempel på en velbevaret, gammel, fredet bygning. At den så indeholder 10 fine lejligheder, skulle gerne være med til at sikre ejendommens eksistens i en lang årrække endnu.