Historien om Johanne Dan

Udskriv
PDF

Af Thyge Jensen, Ribe

Johanne Dan af Ribe

"Johanne Dan", bygget 1972 er en kopi af everten "Johanne", der blev bygget i Ribe i 1867 til tømmerhandler Jørgen Lauritzen. Skibet sejlede, med skibbroen i Ribe som udgangspunkt, rundt mellem de forskellige lade- og ankerpladser i Vadehavet med stykgods, byggematerialer og brændsel.

Skibet har en bruttotonnage på 35 BRT (et rummål på ca. 99 m og dødvægten (skibets vægt) er på 50 tons.

Sejlarealet er ca. 67 m2, hvilket ikke er meget i forhold til en dansk jagt, der med samme længde i dækket kunne bære tre gange så meget sejl.

Forklaringen er, at Johanne Dan ligesom øvrige everter ikke har nogen køl, men kun stikker ca. 2 fod (= ca. 60 cm.)

Fraværet af kølen samt den flade bund, muliggør i stedet at everten kan sejle helt ind til kysten i tidevandsområderne, eller op ad åerne, og således er uafhængig af broer og havne.

johannedan4

 

Johanne Dan og J. Lauritzen

Murersvenden Jørgen Lauritzen født 1821 i Vilslev mellem Ribe og Esbjerg løser i 1854 borgerskab som tømmer-handler i Ribe. For selv at hente træ i Norge lader J. Lauritzen galeasen FREDEIKKE SOFIE bygge i Ribe i 1866, og kort efter bygges everten JOHANNE. I 1884 åbnes i Esbjerg en filial af tømmerhandlen under ledelse af sønnen Ditlev. I 1888 køber Ditlev Lauritzen sit første skib "Uganda" og indleder sin rederivirksomhed. Ditlev Lauritzen flytter Rederiets kontorer til København i 1914, hvorfra "J. Lauritzen"

johannedan5