Om Gammelt Præg

Udskriv
PDF

Foreningens formål er at restaurere og vedligeholde foreningens nuværende og senere erhvervede bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø.

Gammelt Præg ejer og vedligeholder p.t. følgende ejendomme:

  • "Porsborg" - Torvet 3
  • "Husted Knutzens Gaard" - Sønderportsgade 37/Sviegade 2
  • Toldboden - Overdammen 12

 

Ejer og vedligeholder desuden:

  • Johanne Dan
  • Stormflodssøjlen

Yderligere yder Gammelt Præg tilskud til vægterordningen