Porsborg

Udskriv
PDF

Porsborg ligger på Torvet i Ribe og er bygget efter den store brand i 1580 – nemlig i 1582. Før 1580 var der på denne grund 4 ejendomme.

Efter branden i 1580 købte rigmanden Peder Baggesen de fire grunde og påbegyndte opførelsen af Porsborg. Bygningen har to fløje og i det indvendige hjørne af de to fløje opførtes det runde tårn, hvor en vinkeltrappe fører op til den øvrige del af bygningen.

Peder Baggesen døde i 1591. Enken boede herefter i nogen tid sammen med sin anden mand Bertel Struck og efter hendes død måtte Struck rømme gården og Mads Pors – Peder Baggesens svigersøn - flyttede ind. Det er efter ham, at huset har fået sit navn.

Efter 1639 blev gården anvendt til indkvartering af garnisonens officerer og i 1642 var en kaptajnløjtnant indkvarteret i Porsborg.

I de følgende år forfaldt gården mere og mere, indtil Lambert Baggesen købte den og forbedrede den ved samme år at opføre en bindingsværksbyning på 2 stikværk ud mod Stenbogade på den hidtil øde liggende del af grunden. I 1676 købte borgmester Vilhelm Brochman det store stenhus, der senere gik over til amtsforvalter Jens Cuche og senere til rådmand Mads Pedersen Fridsch.

Porsborg var herefter bolig for skiftende amtsforvaltere, indtil amtstuen i 1753 blev flyttet til anden ejendom i byen.

Indtil ejendommen i 1901 blev solgt til dyrlæge Petersen, var der flere forskellige ejere. Dyrlæge Petersne, der var medlem af turistforeningens bestyrelse foranstalte i samarbejde med turistforeningen, at den gå overkalkning blev fjernet fra Porsborg og således kunne det gamle stenhus atter fremstå som "Porsborg hin røde"

Det var den første bygningsbevaringsopgave, som turistforeningen var initiativtager til.

I 1916 solgte dyrlæge Petersen Porsborg til Landbosparekassen for Ribe og Omegn. Sparekassen måtte foretage visse bygningsmæssige forandringer, således at bygningen kunne fungere som sparekasse og efter en del tovtrækkeri - på grund af ny lov om naturfredning) med bygningskommissionen og fredningsnævnet fik man i 1917 etableret et indgangsparti fra Torvet med en tilhørende trappe. Samtidig fik porten ud mod Stenbogade en hård tiltrængt istandsættelse. I samme forbindelse blev nedgangen fra torvesiden til kælderen tilmuret og hermed var det slut med restaurationsvirksomhed - vinhandler Fries havde vinstue "Mikkelsens kælder".

I tiden fra 1916-1924 havde sparekassen lokaler udlejet til kæmnerkontoret, der i 1924 flyttede til lokaler i Hundegade. De ledige lokaler i Porsborg blev derefter udlejet til Amtstuen. I tiden fremover blev lokaliteterne efterhånden primært anvendt il sparekassens virksomhed og delvis som beboelse for ansatte.

I 1958 blev den første større om forandring foretaget, idet ekspeditionslokalet blev udvidet og udvendig blev trappen fra 1917 lavet om, således den passede bedre til bygningen og det omgivende miljø.

Kældernedgangen fra Torvet blev ved samme lejlighed genetableret og kælderen restaureret men dog ikke genåbnet som kælderbeværtning. Derimod blev kælderlokalerne udlejet til den antikvariske Samling, der åbnede et lille museum på stedet.

Under nævnte restaurering af kælderen, hvor gulvet blev belagt med munkesten, benyttede Nationalmuseet lejligheden til at grave på stedet. O g ca. 2 meter nede i jorden fandt man fundamentet til et middelalderhus, der blev dateret til 1200-tallet.

I 1966 var de eksisterende lokaliteter blevet for små til sparekassens voksende virksomhed og under behørigt opsyn af Nationalmuseets ekspert på området, gik man i 1967 i gang med en større om forandring af lokalerne i stueetagen. Medens håndværkerne rykkede ind, måtte sparekassens personale rømme samme lokaler for en periode på 2 måneder. I dette tidsrum var Porsborgs kælder indrettet som ekspeditionslokale og fungerede som de hyggelige og særegne kulisser for sparekassevirksomhed.

I det næste årti voksede sparekassen stærkt og efterhånden var hele Porsborg inddraget til de forskellige afdelinger og forretningsområder såvel stueetagen som 1. sal og delvis loftsetagen. Rammerne for sparekassens virksomhed var blevet for snævre og i 1976 flyttede man til et nyt hovedkontor i Saltgade.

I 1980 var taget på Porsborg i en sådan stand, at man besluttede en fornyelse og samme år fik bygningen nyt tag i form af røde tegnsten. Porsborg hin røde var herefter en endnu mere rammende betegnelse.

Efterfølgende blev ejendommen udlejet til sparkasse i stueetagen og der blev indrettet 2 lejligheder på 1. sal og museumsvirksomhed fortsatte i kælderen.

Turistforeningen købte ejendommen den 11. juni 1983 af Sparekassen Sydjylland.