Vægterne

Udskriv
PDF
I gamle dage var det vægterens opgave at holde ro og orden i byens gader om natten. I Ribe skulle han tillige advare mod truende stormfloder. Det moderne politi tog efter-hånden over, og de sidste "rigtige" vægtere i Ribe ophørte deres gerning i 1902.

I 1932 blev det besluttet at lade vægtertraditionen genopstå som led i turistarbejdet. Ikke mindst p.g.a. deres sang og uniform er nutidens vægter måske et af de bedste eksempler på, hvordan man fastholder kendskabet til et erhverv, som for længst er erstattet af moderne teknik og alarm- systemer.

Vægtersangen er skrevet af salmedigteren Thomas Kingo.

Gammelt Præg yder tilskud til vægterordningen